CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

03.04.2015 - 08:15

Celkem 112 jednotek nápravových ložisek pro tramvaje a 14 ks otočí pro tramvajové klouby byly dokončeny v ZKL dle požadavku čínského zákazníka. Jedná se o novou zakázku z oblasti železničního průmyslu. Nápravová kuželíková ložiska PLC 82-09-01.4 s vnějším průměrem 175 mm a šířkou 123 mm jsou chráněny proti průchodu elektrického proudu keramickým povlakem naneseným na vnější kroužek.Otoče s označením PLC 01-12-03 jsou určeny do uložení kloubu mezi dvěma vozy městské tramvaje. Vnitřní průměr ložiska je 287 mm, vnější průměr 485 mm a výška ložiska 73 mm.

26.03.2015 - 09:38

Česká národní banka uspořádala dne 19. 3. 2015 setkání svých klientů a partnerů v Brně. Hlavním tématem byla přednáška Ing. Jiřího Rusnoka na téma „Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí“. Setkání se za koncern ZKL zúčastnil technicko-výrobní ředitel Ing. Jan Otoupalík. V rámci podpory českých exportérů požádali zástupci ČNB o návštěvu koncernu ZKL. Kromě obecného představení firmy byly diskutovány dopady intervence ČNB na ekonomické výsledky koncernu ZKL a postoj skupiny k zavedení jednotné evropské měny.

09.03.2015 - 12:58

Závod ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. nedávno dokončil rekonstrukci výrobní haly č.11. Při přesunu technologie do nového objektu byla přestěhována zařízení pro tukování ložisek, zařízení pro vkládání těsnění ložisek a konzervační technologie. Konzervace ložisek bude nyní probíhat na repasovaném zmodernizovaném konzervačním zařízení.  Přestěhována byla i balicí linka. Ložiska do průměru 100 mm budou balena automaticky do igelitové folie, ložiska nad 100 mm budou balena ručně zatavováním do igelitové fólie.

19.02.2015 - 12:02

Dělené dvouřadé válečkové ložisko  PLC 32-15-02.R vážící téměř 700 kg s vnějším průměrem 867 mm bylo vyrobeno na zakázku pro čínskou ocelářskou společnost. Je určeno do válcovacích stolic. Hlavní výhodou děleného ložiska je zjednodušení a zrychlení montáže, kdy se minimalizuje doba odstavení zařízení u zákazníka.

28.01.2015 - 13:04

Ve dnech 18. - 21.1.2015 se jako každoročně uskutečnil teambuilding managementu ZKL. Cílem teambuildingu bylo nejen utužit kolektiv, ale zejména zhodnotit výsledky uplynulého roku a nastavit konkrétní cíle pro následující období. Velká pozornost byla věnována nejen zlepšení procesů ve výrobních závodech a představení strategických projektů, ale také prodejní organizaci ZKL Bearings CZ, a.s., kde byl kladen zejména důraz na zkvalitnění služeb pro naše zákazníky.

27.01.2015 - 13:36

Na začátku nového roku konkrétně 5.1.2015 se u jednoho z našich významných zákazníků v Německu uskutečnila montáž soudečkových ložisek 231/800EKW33MH NF. Jednalo se o čtyři kusy tohoto typu ložiska, které budou použity v báňském průmyslu konkrétně pro hnací kolo bagru v povrchovém dolu na hnědé uhlí. Na hladký průběh konečné montáže dohlíželi také pracovníci našeho distributora firmy SGN Wälzlager GmbH.

10.12.2014 - 11:00

První ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 odstartoval v červenci letošního roku. Cílem tohoto projektu bylo upozornit na řadu domácích firem, které ve svých oborech dosahují mimořádných výsledků. Jedním z partnerů této soutěže byl i koncern ZKL. Členem hodnotící komise za ZKL se stal technicko-výrobní ředitel ing. Jan Otoupalík, který se k soutěži vyjádřil následovně: „Porota vybírala z téměř 200 společností. Řadu firem osobně znám a soutěž zaměřená na inovační potenciál je určitě přínosná.

08.12.2014 - 12:07

V pátek 5.12.2014 se v Kulturním domě Rubín uskutečnil předvánoční večírek koncernu ZKL. Večírek byl zahájen proslovem generálního ředitele Ing. Jiřím Prášilem, technicko-výrobním ředitelem Ing. Janem Otoupalíkem a vedoucí personálního oddělení Ing. Ladou Heydovou, kteří zhodnotili uplynulý rok a seznámili přítomné hosty s plánovanými strategickými projekty pro rok následující. Po úvodním proslovu následovalo vyhodnocení nejlepších zaměstnanců mateřské společnosti a dceřiných společností tentokrát v brněnském hantecu. Následovalo divadelní představení v podání dvou skvělých absolventů JAMU.

18.11.2014 - 15:38

NEGÓCIOS NOS TRILHOS je nejdůležitějším veletrhem v oblasti železničního sektoru v Latinské Americe, s dlouholetou tradicí, zaměřený na tendence, inovace, technologie a důležité milníky. NEGÓCIOS NOS TRILHOS je též místem prestižních jednání na národní a mezinárodní úrovni a uzavírání důležitých obchodů. Ve dnech 11. - 13. listopadu 2014 se dalšího ročníku tohoto veletrhu v Sao Paulu zúčastnil i koncern ZKL.

10.11.2014 - 14:47

V souvislosti se změnou prodejní strategie koncernu ZKL v Mexiku byla koncem října jmenována výhradním importérem pro mexický trh firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. Prostřednictvím výše uvedené firmy budou realizovány veškeré dodávky na místní trh a to jak do distribuční sítě, tak i odběratelům z oblasti konečné spotřeby a OEM zákazníkům.Firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. jakožto výhradní importér do teritoria bude disponovat významným skladem ložisek ZKL pro vykrytí potřeb zákazníků a to jak programových objednávek tak i potřeb urgentních.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.