CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Společnost ZKL Brno, a.s. zahájila projekt rekonstrukce kalírny

Kalírna bude vybavena novou elektrickou pecí s ochrannou atmosférou, která zabezpečí snížení oduhličení povrchových vrstev. Pec bude prohloubena, čímž se docílí navýšení kapacit z aktuálně jednoho kusu kroužku na tři. Hlavním důvodem vedoucím k těmto změnám je zvýšení poptávky po velkorozměrových ložiscích.

Do prostor kalírny bude dále instalována nová degussa na kalení ložiskových kroužků v solné lázni. Pro řádné očištění zakalených kroužků je pořízeno nové prací zařízení a pro manipulaci s obrobky se bude instalovat nová jeřábová dráha s nosností 3 tuny.

Rekonstrukce kalírny také počítá s novou podlahou a dalšími stavebními úpravami, aby bylo v rámci celého projektu dosaženo i lepšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.