CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Expoagro 2019

V první polovině března tohoto roku se uskutečnil další ročník Expoagro a ZKL bylo u toho. Tento veletrh, který je největší událostí v zemědělském sektoru v zemi, se konal ve městě San Nicolas, Provincia Buenos Aires.
V letošním roce se sešlo celkem 521 vystavovatelů a veletrh navštívilo více než 165000 návštěvníků, mezi nimi mnoho dodavatelů, výrobců a uživatelů zemědělských strojů a techniky.
Pro ZKL tento ročník Expoagra znamenal upevnění své pozice jakožto jednoho z hlavních dodavatelů ložisek na trhu zemědělské techniky. Dnes je prakticky již notoricky známá identifikace ZKL s tímto segmentem trhu a dny, které jsme zde strávili nám ukázaly soulad mezi uživateli a značkou a současně další potenciál růstu, který lze ještě dále rozvíjet. V letošním roce se nám podařilo na našem stánku vytvořit příjemné prostředí, ve kterém jsme přijali řadu našich zákazníků, kteří s námi společně strávili čtyři dny, během kterých jsme si mohli nejen vyměnit informace z trhu, ale získat také nové kontakty a eventuální zákazníky, kteří přišli na náš stánek hledat svého dodavatele ZKL.

Bezpochyby můžeme říci, že naše účast na tomto veletrhu byla pozitivní a přínosná a děkujeme touto cestou všem, kteří nás během těchto čtyř dnů doprovázeli a navštívili.

Silvina Tomassoni
ZKL Rodamientos S.A.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.