CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Společnost ZKL - Výzkum a vývoj slaví letos 20 let své existence

Na jaře letošního roku si připomeneme 20 let od vzniku společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a. s., jako nástupnické organizace Výzkumného ústavu pro valivá ložiska.
„Historie vývoje valivých ložisek v Brně sahá do prvních let po 2. světové válce, kdy bylo rozhodnuto o zavedení výroby ložisek ve Zbrojovce Brno. Následný ohromný rozvoj výroby nových typů ložisek pro potřeby poválečného rozvoje průmyslu v Československu vedl k zakládání nových výrobních závodů. Rychle se rozvíjející ložisková výroba vyžadovala trvalý a koordinovaný technický rozvoj, který vedl v roce 1953 k založení Výzkumného ústavu pro valivá ložiska (VUVL) v Brně. Tím začíná historie tohoto vývoje, která po privatizaci pokračuje od roku 1999 v nové společnosti, která se stala součástí koncernu ZKL.
Společnost ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., má za cíl především odbornou technickou podporu koncernu ZKL, který je největším českým výrobcem a dodavatelem valivých ložisek. Tato podpora spočívá zejména v navrhování nových typů ložisek, v technické podpoře prodeje a ve zkušebnictví.
Uplynulých 20 let potvrzuje přínos této společnosti pro udržení vysoké prestiže značky ZKL na domácím i světovém trhu s valivými ložisky. S ohledem na stále se zvyšující potřebu ložisek, jejich kvalitu, vývoj nových typů a technickou podporu prodeje se ukazuje, že tato vývojová instituce je stále nanejvýš potřebná.“ říká Ing. Vladimír Zikmund.
Blíže o historii vývoje ložisek a významných vývojových projektech se dočtete v novém čísle firemního časopisu Zetkalák č. 60, který právě připravujeme.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.