CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL na podnikatelské misi v Kanadě

V rámci Projektu ekonomické diplomacie se společnost ZKL koncem listopadu účastnila podnikatelské mise českých firem v Kanadě v oblasti Toronta a Montrealu. Misi pořádal Generální konzulát České republiky v Torontu, Velvyslanectví České republiky v Ottawě a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Sdružením českého železničního průmyslu (ACRI) a s podporou Canadian Association of Railway Suppliers.

Kromě účasti na konferenci a výstavě CUTA Fall Conference and Transit Show proběhla i celá řada B2B jednání s dopravními podniky, engineeringovými firmami, provozovateli a opravnami nejen kolejových vozidel.

Mise potvrdila, že je v Kanadě, obdobně jako v Evropě, patrný nárůst zejména v nákladní železniční dopravě a s tím jsou spojené rostoucí požadavky na nová vozidla a komponenty. Mimo jiné se počítá se i s rozvojem dopravní infrastruktury pro příměstský provoz v okolí Toronta a Montrealu.

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.