CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL podporuje studenty středních škol

Ve dnech 22. - 24. 11. 2018 se na brněnském výstavišti konal Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018. Závod ZKL Brno a.s. se zde prezentoval jako partner Střední školy technické a ekonomické Brno na Olomoucké, s níž dlouhodobě spolupracuje. Účastníkům veletrhu nastínil i možné uplatnění absolventů školy v rámci koncernu ZKL.

Dle komentáře zástupce ředitele pro praktické vyučování se akce setkala s velkým zájmem veřejnosti. Stánek Strojírenství byl oceněn JMK a obdržel pochvalu. Navštívil jej mimo jiné i hejtman JM kraje JUDr. Bohumil Šimek a pan ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK.

SŠSE Brno přejeme, aby měla v příštím školním roce opět dostatek kvalitních studentů.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.