CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Slavnostní otevření centrálního skladu v RODAMIENTOS IRIONDO S.R.L.

Ve středu 24. října byl slavnostně otevřen nový centrální sklad společnosti Rodamientos Iriondo S.R.L., o rozloze 4.200 m2, který se nachází na adrese Ruta Nac. 11 – N° 3203, San Justo v provincii Santa Fe. Tohoto otevření se zúčastnil také pan Pablo Méndez, prezident první afilace ZKL v zahraničí, jejímž úkolem je organizace obchodu v oblasti Latinské Ameriky. Jménem koncernu ZKL blahopřál k otevření panu Omaru Guisonimu, majiteli společnosti a jeho dětem Federicovi, Gimeně a Joaquínovi, kteří představují novou podnikatelskou generaci, která bude v budoucnu pokračovat v dalším rozvoji společnosti.

Jedná se o moderní sklad, postavený dle posledních trendů a nároků, který disponuje také vlastním parkovištěm pro zákazníky, moderními kancelářemi, jednací místností a sálem pro vzdělávání a školení. U příležitosti této návštěvy byl také projednán závěr roku 2018, během kterého bezpochyby dojde ke splnění cílů ze strany našeho oficiálního distributora. Podporujeme růst společnosti Rodamientos Iriondo S.R.L. v tomto, i v dalších projektech, které v budoucnu jistě přijdou.

Přejeme vše nejlepší celému pracovnímu týmu společnosti!

Pablo Méndez
Prezident společnosti
ZKL Rodamientos S.A.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.