CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Axiální soudečkové ložisko 29412EJ NEW FORCE

V rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se koncern ZKL účastnil soutěže o zlatou medaili, konkrétně v kategorii inovací komponentů ve strojírenství. Přihlášeným exponátem bylo nové axiální soudečkové ložisko 29412EJ NEW FORCE, u jehož vývoje byla vůbec poprvé využila aditivní technologie SLM kovového 3D tisku.

O tomto ložisku, jeho vývoji a výhodách hovořil ve veletržní televizi Elektrika.TV Ing. Libor Nohál, PhD., vedoucí odboru konstruování společnosti ZKL – Výzkum a vývoj.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.