CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Přechod ze standardu IRIS na ISO/TS 22163:2017

Z podnětu výrobců kolejových vozidel a UNIFE (Unie evropského železničního průmyslu) vznikla v r. 2017 mezinárodní norma ISO/TS 22163:2017 pro odvětví železniční dopravy. Jejím cílem je dosáhnout vyšší úrovně kvality v celém dodavatelském řetězci, případně pomoci výrobcům zhodnotit své dodavatele.

Vydání standardu ISO/TS 22163:2017 nahrazuje dosavadní standard IRIS, dle kterého byla v roce 2016 certifikována výrobní společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Úspěšnou certifikaci podpořily během auditu také prodejní společnost ZKL Bearings CZ, a. s. a vývojová organizace ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.