CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Školíme zásady správné montáže a demontáže ložisek

V rámci zkvalitňování zákaznické podpory byla v hlavní budově ZKL v Brně zřízena nová školící místnost – montážní dílna. Jejím účelem je seznámit zákazníky, a to primárně na technických a servisních pozicích, se zásadami správné montáže a demontáže ložisek. Nesprávným postupem montáže a používáním neodpovídajícího montážního nářadí může dojít k nevratnému poškození ložiska již při montáži, což ve výsledku vede k předčasné havárii ložiska za provozu, a tím pádem i k neplánovaným vícenákladům spojeným s odstávkou zařízení a výměnou ložiska za nové.

Ze statistických hodnocení důvodů předčasného selhání ložisek vyplývá, že 14 % ložisek nedosáhne své výpočtové trvanlivosti a předčasně havaruje z důvodu poškození ložisek při montáži. Proškolení servisních a technických pracovníků na správnou montáž a demontáž ložisek je tedy velmi důležité.

Máte-li zájem o účast na tomto školení, kontaktujte naše školitele na support@zkl.cz . Budeme se na Vás těšit!

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.