CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Den rodiny 2018

V sobotu 23. 6. 2018 proběhlo v areálu ZKL Brno, a.s. již tradiční zábavné dopoledne určené zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý program s občerstvením.

Naše společnost Den rodiny pořádá pravidelně a jsme rádi, že zájem o tuto společenskou akci je mezi zaměstnanci stále velký. Tento rok bylo přihlášeno 230 kolegů, kteří měli možnost společně strávit příjemný čas a poznat se o něco lépe i mimo pracovní prostředí. Vedení společnosti tuto akci připravuje jako poděkování za celoroční práci a se záměrem představit zodpovědnou práci členům rodin našich zaměstnanců, kteří jsou základním stavebním prvkem našich cílů, bez jejichž práce bychom nemohli investovat do rozvoje, tak jak se tomu děje v dnešní podobě.

Nejmenší děti nejvíce zaujal skákací hrad se skluzavkou a klaun s balónky, větší děti a dospělí si mohli vyzkoušet rodeo býka nebo airbrush tetování. Připravena byla i různá soutěžní stanoviště, kde si malí i velcí mohli vyzkoušet svou obratnost. Zájemci měli také možnost absolvovat prohlídku výrobních prostor a sami si vyzkoušet montáž ložisek.

I přes menší nepřízeň počasí se akce vydařila a příští rok se těšíme opět na viděnou.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.