CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL spolupracuje s vysokými školami na vývoji a výzkumu

ZKL GROUP dlouhodobě spolupracuje s předními vysokými školami na vývoji a výzkumu. V současné době probíhá s Ústavem konstruování Vysokého učení technického v Brně spolupráce na dvou vývojových projektech.

Prvním je vývoj adaptivních železničních ložisek se zvýšeným servisním intervalem, který má za cíl vyvinout nápravová ložiska pro kolejová vozidla umožňující delší dobu provozování bez nutnosti zásahu či demontáže.
Druhým projektem je vývoj toroidních ložisek a metod jejich zkoušení. Toroidní ložiska spojují výhody soudečkových a válečkových ložisek, umožňují jak axiální posuv kroužků, tak naklopení ložiska. Uplatnění těchto ložisek najdeme zejména v papírenském a ocelárenském průmyslu.

Pro oba projekty jsou vypsána na univerzitě témata diplomových a dizertačních prací propojující práci studentů na univerzitě s průmyslovou praxí. (Kontakt: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., mazal@fme.vutbr.cz, http://www.phdmise.cz/ )

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.