CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Konference autorizovaných distributorů ZKL 2018

16. května 2018 se konala každoroční květnová konference autorizovaných distributorů značky ZKL. Účast na konferenci přijali obchodní partneři z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a Španělska. Pracovní část konference proběhla v budově vedení společnosti v Brně, večerní program ve vinném sklípku v Bořeticích.

Na konferenci byly prezentovány obchodní výsledky roku 2017, distributoři byli seznámeni s obchodní strategií společnosti ZKL, novinkami v oblasti logistiky a podpory prodeje. Zástupci výrobních závodů ZKL Brno, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. informovali distributory o inovacích ve výrobním sortimentu, investicích do výrobních technologií a managementu kvality. Společnost ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. se zaměřila na prezentaci nabízených služeb a pozvala účastníky konference na prohlídku školících prostor a montážní dílny, ve které probíhal workshop správné montáže a demontáže ložisek.

Všem účastníkům konference děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.