CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Návštěva autorizovaného distributora v Nepálu

Ve dnech 21. – 22. 4. 2018 proběhla návštěva výkonného ředitele ZKL Bearings CZ, a.s. Ing. Jiřího Prášila ml, u našeho autorizovaného distributora v Nepálu, firmy All Tech Nepal, Pvt. Ltd. Cílem schůzky bylo projednání dalšího posilování obchodních vztahů a plánování aktivit na rok 2018, který bude bezpochyby dalším rokem pokračující úspěšné spolupráce.

Chtěli bychom tímto poděkovat majiteli firmy, panu Subashi Adhikarimu, který do obchodu se ZKL zainventoval nemalé finanční prostředky a nyní tak drží vysokou disponibilní zásobu ložisek. Společnost All Tech Nepál také přestěhovala svoji provozovnu na hlavní třídu ve městě. Díky tomu je ZKL více viditelné a je umístěno nedaleko prodejen konkurenčních prémiových značek.

Prodej ložisek pod značkou ZKL se v Nepálu postupně rozvíjí, a to nejen díky zlepšující se ekonomické situaci v zemi. Zejména v oblasti cementárenského průmyslu se nám podařilo za poslední 2 roky realizovat řadu dodávek konečným zákazníkům.

Nepál se však stále potýká s problematikou velkého objemu dovozu falzifikátů ložisek. Společnost ZKL připravuje společně s ambasádou opatření, která by měla těmto nelegálním dovozům, zejména z Indie, zabránit. ZKL ověřuje a díky optimalizaci geometrie ložisek neustále zlepšuje technické parametry svých výrobků, a proto může garantovat stanovenou životnost ložiska. V případě padělků nejsou tyto parametry většinou respektovány, což vede ke snížení celkové životnosti. V důsledku čehož je zákazník nucen zvýšit servisní intervaly, častěji vyměnit dané ložisko a tím se mu zvýší náklady na údržbu a servis zařízení. ZKL si uvědomuje nutnost vzdělávání konečných uživatelů v této problematice, proto v roce 2018 plánuje s podporou indické kanceláře ZKL zorganizovat další semináře pro konečné uživatele.

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.