CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Ohlédnutí za rokem 2017

V koncernu ZKL se toho v roce 2017 událo opravdu mnoho. Z těch nejdůležitějších věcí uvádíme:

Neustále investujeme do nových strojních technologií a zlepšujeme výrobní procesy. Proto jsme mezi inovace roku 2017 zařadily 2 nové stroje na výrobu velkorozměrových ložisek. V ZKL Brno, a.s. byl instalován karuselový soustruh BASICTURN 1250 C2 od výrobce TOSHULIN a.s., který se stal klíčovým strojem obrobny velkorozměrových ložisek. Pro brněnský závod jsme také ve Francii zadali výrobu víceúčelového obráběcího stroje Bertiez, jehož instalace proběhne v nejbližších týdnech.

Zdokonalujeme interní procesy díky systému SAP a dalších programů (Windchill), díky kterým dochází ke zvyšování produktivity práce.

Od ledna 2017 jsme držiteli certifikátu IRIS, který nám umožňuje dodávat železniční ložiska nejvyšší kvality.

Pro výrobní závod ZKL Brno, a. s. jsme vyvinuli 51 nových typorozměrů ložisek a v ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. 21 typorozměrů.

V květnu jsme oslavili 70. výročí zahájení výroby ložisek v Brně. Oslavu jsme spojili se zatím v historii koncernu největší konferencí distributorů, která se konala ve výrobním závodě v Brně. Ve dnech 23. – 24. května k nám dorazilo více jak 80 zástupců z Evropy, Indie a Číny.

Vystavovali jsme na nejvýznamnějších veletrzích v České republice, Evropě i zámoří. Značka ZKL byla vidět mimo jiné na veletrhu v Hannoveru či na 59. mezinárodním veletrhu v Brně.

Podařilo se nám udržet stejné obchodní výsledky jako v roce 2016, navzdory nepříznivému kurzu amerického dolaru vůči koruně a navýšení nákupních cen materiálu.

Snažíme se o soustavné zvyšování úrovně znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Úspěšně jsme splnili plán školení zaměstnanců a sestavili plán školení na rok 2018. Vzdělanost zaměstnanců je klíčem k úspěchu společnosti ZKL.

Lidé jsou jedním z pilířů společnosti ZKL. V roce 2017 třetinu zaměstnanců koncernu ZKL tvořili zaměstnanci pracující zde 15 let a více. Vážíme si jejich loajality a děkujeme jim za dlouholetou spolupráci a úsilí, které odvádějí pro koncern a značku ZKL. Do dalších let jim přejeme mnoho úspěchů.

Nakonec jsme oslavili rok 2017 na vánočním večírku.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.