CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL a RODAMENDEZ Ltda spojili své síly na veletrhu EXPOCORMA 2017

EXPOCORMA je považována za nejvýznamnější veletrh v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství v Chile a v Latinské Americe a koná se v regionu Bío Bío - Chile.

V období od 8. do 10. 11. se soustředila pozornost celého lesnického odvětví na tento veletrh (EXPOCORMA), na kterém se každé dva roky schází přední představitelé a zástupci tohoto segmentu.

Tento „mega“ veletrh se konal v oblasti, která spojuje Concepción a Coronel. V letošním roce se účastníci mohli seznámit s nejnovějším vývojem na trhu, s novými stroji a zařízeními pro lesnický a dřevozpracující průmysl a s novými technologiemi uvedeného odvětví.

Za přítomnosti p. Pabla Méndeze - ředitele naší afilace ZKL Rodamientos S.A., která má na starosti oblast Latinské Ameriky a našeho technického zástupce Ing. Edsona Almeidy a společně s vysoce kvalifikovaným personálem společnosti Rodamendez Ltda., která je naším oficiálním zástupcem v Chile, byly představeny produkty a služby vyvinuté pro tento segment trhu.

Účast na takovýchto akcích ukazuje společnou cestu, po které se ZKL a Rodamendez Ltda vydali, kdy jsme spojili naše síly a úsilí s pohledem do budoucna. Děkujeme také za slavností přijetí panem Victorem Méndezem (výkonný ředitel Rodamendez Ltda), slečnou Sonia Salazar (vedoucí dovozu) a panem Jose Cáceresem (ředitel podobčky v Concepciónu), během kterého byla předána panu Pablovi Méndezovi (ZKL) plaketa s oceněním za úsilí a podporu, věnované podpoře našeho importéra a zástupce v zemi.

Naše vzájemná spolupráce nadále pokračuje tak, abychom postupně a společně rozšířili naše aktivity v daném regionu.

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.