CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Návštěva v Argentině

V listopadu 2017 se uskutečnila pracovní cesta výkonného ředitele ZKL Bearings CZ, a.s. Ing. Jiřího Prášila ml. a vedoucího obchodní skupiny OS31 (Latinská Amerika) do Argentiny.

Společně s novým prezidentem afilace ZKL Rodamientos S.A. panem Pablem Méndezem a sl.Silvinou Tomassoni byli navštíveni klíčoví zákazníci v zemi. Byl vyhodnocen úspěšný rok 2017 a byly vzájemně projednány plány pro rok 2018 v souvislosti s aktuálními podmínkami a aspekty místního trhu. Zákazníci byli rovněž informováni o provedené restrukturalizaci naší pobočky ZKL Rodamientos S.A. v Argentině. Společně s našimi zákazníky věříme, že růst prodeje značky ZKL v daném teritoriu bude úspěšně pokračovat a i v nadcházejícím roce.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim hlavním zákazníkům v zemi za spolupráci a péči, kterou věnují rozvoji naší značky. Naše poděkování patří samozřejmě také našim kolegům v Argentině.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.