CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

RODAMENDEZ – vzájemný závazek ke spolupráci

Ve dnech 22.-26.5. proběhla návštěva u autorizovaného distributora ZKL v Chile, společnosti RODAMENDEZ Ltda, kterou považujeme za našeho strategického partnera v tomto regionu. Návštěvu vykonal vedoucí našeho prodeje pro Latinskou Ameriku pan Pablo Méndez společně s naším technickým zástupcem panem Edsonem Almeidou. Tato návštěva navázala na návštěvu představitelů společnosti Rodamendez v Brně a Praze v listopadu loňského roku.

RODAMENDEZ LTDA je společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prodeje, dovozu a distribuci ložisek a součástek do převodových zařízení. Společnost založil v r.1969 pan José Méndez Manríquez v městě Chillán, odkud rodina pochází. Později, v r. 1983 byla firma přeměněna na akciovou společnost. Ve vedení společnosti nyní působí synové zakladatele firmy, což zaručuje její kontinuitu a další rozvoj. Společnost v současné době působí po celé zemi, kde má řadu poboček.

Všechna jednání s p.Victorem Méndezem (ředitel Rodamendez Ltda), odpovědnými pracovníky obchodního úseku (pánové Sebastián Cisternas a Jose Cáceres) a úseku dovozu (sl. Sonia Salazar) byla zaměřena na prezentaci nových produktů a služeb, které můžeme nabídnout s cílem navýšení prodejů naší značky ve výrobním a zpracovatelském sektoru v zemi, což považujeme za základ dalšího upevnění pozice naší značky na latinskoamerickém kontinentě.

Za tímto účelem proběhlo dne 23.5. technické školení pracovníků našeho distributora a následná přátelská diskuze, což přišpělo k upevnění obchodních i osobních vazeb. Poté bylo realizováno několik dalších společných návštěv a setkání u různých zákazníků z oblasti průmyslu, a to v doprovodu vysoce kvalifikovaných pracovníků firmy Rodamendez Ltda.

Jsme přesvědčení, že tímto vzájemným závazkem ke spolupráci, které obě společnosti učinily, přispějeme k úspěšnému rozvoji prodeje našich produktů v uvedeném teritoriu.

Pablo Méndez, Vedoucí prodeje ZKL Rodamientos a Latinoamérica

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.