CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. jmenována znaleckým ústavem

V druhé polovině roku 2016 byla společnost ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. jmenována znaleckým ústavem v oboru strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění pro všeobecné strojírenství – valivá ložiska a příslušenství.

V roce 2015 složili úspěšně zkoušky soudních znalců a obhájili svou závěrečnou práci tři pracovníci zkušebny ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Jejich znaleckým oborem je všeobecné strojírenství a specializací valivá ložiska a příslušenství.

Jedná se o Ing. Karla Kotlána – vedoucího zkušebny, Ing. Miroslava Scholze – metalurga a Ing. Libora Vymazala - metrologa. Jejich slavnostní jmenování proběhlo na krajském soudě ministrem spravedlnosti v zastoupení předsedy krajského soudu.

Po roční praxi ve znaleckém oboru jsme zažádali o jmenování znaleckým ústavem pod ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. Toto proběhlo jmenovacím dekretem ministerstva spravedlnosti.

Znalecký ústav provádí znalecké posudky v určeném oboru pro soudy a právnické subjekty, které o tuto činnost zažádají.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.