CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Neřešte aktuální problém pouze prostou instalací nového ložiska – řešte příčinu selhání ložiska

Předčasné selhání ložisek v uložení je nejčastěji způsobeno nesprávnou montáží, selháním mazání nebo průnikem nečistot do prostoru ložiska. V ZKL jsme schopni na základě analýzy typu poškození ložiska stanovit pravděpodobnou příčinu selhání ložisek a doporučit nápravná opatření pro to, aby se v budoucnu zamezilo opakování daného problému. Kromě toho, jsem schopni provést také ověření kvality nových ložisek.

Při posouzení poškozených ložisek, nebo ověření kvality nových ložisek používáme následující měření a zkoušky v daných oblastech:

Metrologie

 • Měření geometrie na vysoce přesném 3D souřadnicovém měřícím stroji
 • Měření délek na déllkoměru ZEISS
 • Měření kruhovitosti
 • Měření vlnitosti
 • Měření drsnosti
 • Měření profilů povrchu součástí na přístroji TALYSURF
 • Měření hladiny vibrací ložisek
 • Měření zbytkového magnetizmu

Metalografie

 • Materiálové prvkové analýzy
 • Měření tvrdosti
 • Znečistění vměstky dle DIN 50602
 • Rozložení karbidických fází dle SEP 1520
 • Struktura po kalení

Testování ložisek

 • Ověření základní dynamické únosnosti ložisek dle ISO 281
 • Ověření základní statické únosnosti ložisek dle ISO 76
 • Zkoušky mezní frekvence otáčení ložisek
 • Zkoušky základních vlastností ložisek s těsněním
 • Speciální zkoušky dle požadavku zákazníka
 • Monitorování teplotních polí termokamerou FLUKE

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.