CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Studenti ze Znojma na exkurzi v ZKL

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 navštívili koncern ZKL studenti Střední odborné školy z nedalekého Znojma. Dvacítka žáků 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů si ve školicím středisku ZKL nejprve vyslechla stručnou prezentaci o historii a současnosti koncernu, kterou pro ně připravil Ing. Martin Špaček ze společnosti ZKL - Výzkum a vývoj. Po krátké diskusi se všichni přesunuli do závodu ZKL Brno, kde si pod vedením pana Ladislava Hrůzy prošli jednotlivá pracoviště. Nechyběla ani ukázka montáže malého dvouřadého ložiska, kterou studenti se zájmem sledovali.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.