CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL rozvíjí aktivity v Chile

Ve dnech 25. – 29. 4. 2016 jsme se zúčastnili veletrhu EXPOMIN v Chile, zaměřeného na důlní průmysl. Na veletrhu jsme odprezentovali naše stávající portfolio a představili tak ložiska ZKL dalším potenciálním partnerům v Latinské Americe. Opět se ukázalo, že osobní kontakt je základem pro navázání nových vztahů. Získali jsme nové kontakty mezi výrobci i prodejci a těšíme se na budoucí spolupráci.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.