CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Přerušení dodávky dílů pro Volkswagen nutí ZKL snížit zaměstnanost v Hanušovicích

Německá společnost Volkswagen ukončila koncem února letošního roku spolupráci s výrobním podnikem ZKL Hanušovice. "Dne 23. 2. 2016 přijalo vedení cetrálního nákupu Volkswagen rohodnutí ukončit výrobu všech dílů v podniku ZKL Hanušovice a bez dalšího odůvodnění zastavilo platby za již dodané výrobky. Současně uložilo ostatním svým dodavatelským podnikům přestat odebírat díly za ZKL Hanušovice," komentoval aktuální situaci generální ředitel ZKL Jiří Prášil.

Důsledkem ukončení této spolupráce je nutnost snížení počtu zaměstnanců na počet nutný k zajištění nezbytného provozu a výroby pro ostatní zákazníky. "Vedení společnosti si uvědomuje závažnost situace a hledá cesty řešení krize, aby byla zachována provozuschopnost podniku i zaměstnanost v regionu. Věříme, že se krizi podaří zvládnout a naše společnost dostojí všem svým závazkům jak vůči zaměstnancům, tak i dodavatelům, na něž situace bohužel taktéž velmi citelně dopadá," uvedl Jiří Prášil.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.