CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Obchodní diplomacie ZKL v Indii

Během měsíce února se koncern ZKL v Indii zúčastnil ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí hned několika významných akcí podporujících obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Indií.

V první polovině února to byla účast v delegaci velvyslance za Českou republiku pana Hovorky při příležitosti Make-in-India v Bombaji. Závěr měsíce nabídl akce hned dvě, a to koncert České filharmonie a veletrh IME 2016. Koncern ZKL zastupovali při těchto událostech pan Chindalia ze ZKL Bearings (India) Pvt. Ltd. a pan Kulkarni, zástupce ZKL Bearings CZ, a. s. v Indii, kteří během těchto akcí informovali účastníky o inovacích ložisek ZKL a aktivách koncernu ZKL v Indii.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.