CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL myslí na vzdělávání nastupující generace

V pátek 20. 11. a v sobotu 21. 11. 2015 se na brněnském výstavišti konal XXI. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2015. ZKL Brno a.s. se zúčastnila veletrhu jako partner Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno se sídlem na Trnkově 113, s níž dlouhodobě spolupracujeme.  Rodičům a žákům, především z devátých ročníků základních škol, jsme prezentovali výrobu ložisek ZKL a nastínili možné uplatnění absolventů školy v rámci koncernu ZKL. 

Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a věříme, že stejný úspěch budou mít i Dny otevřených dveří SŠSE Brno pořádané v sobotu 28. 11. 2015, 12. 12. 2015, 9. 1. 2016 a 23. 1. 2016 vždy od 9,00 – 15,00 hod. SŠSE Brno přejeme, aby měla v příštím školním roce zase dostatek kvalitních studentů.

                                                                                        Hana Zajdáková

                                                                                        personalista ZKL Brno a.s.

           

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.