CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

1. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2014

Jednou ročně Agentura CzechInvest, která spravuje dotační programy EU ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, vyhodnocuje úspěšnost projektů podporovaných z evropských a regionálních fondů. Celostátní soutěž Podnikatelský projekt roku oceňuje nejlepší investorské projekty českých podnikatelů podpořené ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu, které byly realizovány v předešlém roce.   
V roce 2014 byla ukončena náročná rekonstrukce výrobního objektu ZKL Brno,a.s. výrobní haly postavené během 2. světové války, v níž probíhala od roku 1948 výroba ložisek. ZKL se rozhodlo provést nezbytnou rekonstrukci střešního pláště a podlah a s tímto projektem se přihlásilo do výběrového řízení dotačního programu Nemovitosti vyhlašovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

V kategorii Nemovitosti porota jako nejlepší projekt vyhodnotila rekonstrukci výrobní haly ZKL Brno, a.s. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se za ZKL Brno, a.s. zúčastnil místopředseda představenstva p. Ing. Jan Otoupalík a manažer strategických investic p. Ing. Miroslav Dvořák, kteří z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a pracovníků CzechInvestu převzali ocenění na slavnostním večeru pořádaném dne 9. listopadu v Malostranském paláci v Praze.   
 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.