CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Studenti z Maďarska na exkurzi v ZKL

29. 5. 2015 navštívili koncern ZKL budoucí strojní technologové ze SPŠT Grófa Istvána Szechenyi-ho Szekesfehervár. S pomocí tlumočníka si nejprve vyslechli krátkou prezentaci o minulosti a současnosti koncernu, kterou pro ně připravil Ing. Jan Křemen z oddělení Výzkumu a vývoje. Poté se všichni přesunuli do závodu ZKL Brno, kde si prohlédli výrobu a absolvovali krátký workshop, spočívající v sestavení malého dvouřadého ložiska.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.