CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Exkurze SPŠ Hronov

Dne 14. 4. 2014 navštívili společnost ZKL studenti 2. a 3. ročníků Střední průmyslové školy Hronov. Ve školicím středisku ZKL, a.s. si žáci, společně se svými pedagogy, nejprve vyslechli úvodní prezentaci o historii a současnosti výroby ložisek v ZKL, kterou pro ně připravili Ing. Vladimír Zikmund a Ing. Libor Nohál ze společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. Po zodpovězení všech zvídavých otázek se skupina přesunula do závodu ZKL Brno, kde pod vedením p. Tomáše Popka a p. Tomáše Veleby pokračovala exkurze ve výrobě. Pro studenty byla připravena i praktická část, kdy si každý sám sestavil malé dvouřadé soudečkové ložisko. Tato část exkurze se žákům líbila nejvíce. Domů si odváželi mnoho dojmů, ale i miniaturu kuličkového ložiska na památku.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.