CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Zástupci ČNB navštívili výrobní závod v Brně

Česká národní banka uspořádala dne 19. 3. 2015 setkání svých klientů a partnerů v Brně. Hlavním tématem byla přednáška Ing. Jiřího Rusnoka na téma „Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí“. Setkání se za koncern ZKL zúčastnil technicko-výrobní ředitel Ing. Jan Otoupalík. V rámci podpory českých exportérů požádali zástupci ČNB o návštěvu koncernu ZKL. Kromě obecného představení firmy byly diskutovány dopady intervence ČNB na ekonomické výsledky koncernu ZKL a postoj skupiny k zavedení jednotné evropské měny. Dalším projednávaným tématem byly zaměstnanecké bonusy s detailem na připravované změny v třetím pilíři penzijního připojištění. V závěru návštěvy samozřejmě nechyběla ani prohlídka centrálního skladu, montáže velkorozměrových ložisek a nově rekonstruované haly určené pro sériovou výrobu ložisek. Celé setkání s vrcholným představitelem ČNB hodnotíme velice pozitivně a chápeme jej jako postupný krok při společné podpoře zavedení jednotné evropské měny.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.