CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Vánoční večírek ZKL 2014

V pátek 5.12.2014 se v Kulturním domě Rubín uskutečnil předvánoční večírek koncernu ZKL. Večírek byl zahájen proslovem generálního ředitele Ing. Jiřím Prášilem, technicko-výrobním ředitelem Ing. Janem Otoupalíkem a vedoucí personálního oddělení Ing. Ladou Heydovou, kteří zhodnotili uplynulý rok a seznámili přítomné hosty s plánovanými strategickými projekty pro rok následující. Po úvodním proslovu následovalo vyhodnocení nejlepších zaměstnanců mateřské společnosti a dceřiných společností tentokrát v brněnském hantecu. Následovalo divadelní představení v podání dvou skvělých absolventů JAMU. Pak již nic nebránilo volné a neformální zábavě, ke které patřilo bohaté občerstvení a fotokoutek.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.