CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Výhradní importér pro mexický trh

V souvislosti se změnou prodejní strategie koncernu ZKL v Mexiku byla koncem října jmenována výhradním importérem pro mexický trh firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. Prostřednictvím výše uvedené firmy budou realizovány veškeré dodávky na místní trh a to jak do distribuční sítě, tak i odběratelům z oblasti konečné spotřeby a OEM zákazníkům.Firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. jakožto výhradní importér do teritoria bude disponovat významným skladem ložisek ZKL pro vykrytí potřeb zákazníků a to jak programových objednávek tak i potřeb urgentních. Veškeré aktivity výhradního importéra budou koordinovány s reprezentativní kanceláří ZKL Representative Office Mexico, která bude nadále zákazníkům i našemu importérovi poskytovat obchodně technický servis a podporu. Koncern od výše uvedených kroků očekává zvýšení exportu ložisek ZKL do mexického teritoria a posílení postavení značky ZKL na místním trhu.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.