CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

MSV Brno 2014

Ve dnech 29.9. - 3.10. 2014 mohli návštěvníci strojírenského veletrhu v Brně navštívit také stánek koncernu ZKL. Oproti předešlým ročníkům jsme na MSV Brno 2014 představili dvě novinky, z nichž jedna „těsněná soudečková ložiska“ byla nominována do soutěže „Zlatá medaile MSV 2014“. Jedná se o ložiska, která jsou určena převážně pro aplikace, kde dochází ke zvýšenému znečištění nebo vlhkosti. Velkou přidanou hodnotou těsněných ložisek je prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně.
Dalším nepřehlédnutelným a zcela novým exponátem byla vzdálená diagnostika ložisek. Všichni ti, kteří se na stánku ZKL zastavili, měli možnost vidět, jakým způsobem lze monitorovat teplotu, vibrace a otáčky ložisek v převodovce. Vzdálená diagnostika ZKL je určena zejména pro nepřetržitý monitoring klíčových strojů, najde uplatnění v podnicích bez diagnostického pracoviště a dále v provozech, kde minimalizuje ekonomické ztráty způsobené neplánovanými odstávkami.
Rádi bychom tímto poděkovali všem návštěvníkům, kteří zavítali v průběhu veletrhu na náš stánek, a těšíme se na další příležitost k vzájemnému setkání.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.