CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL uvítalo delegaci z Číny

V týdnu od 15. do 19. září navštívila ZKL Bearings delegace nejvýznamnějších dealerů a OEM zákazníků z Čínské lidové republiky včetně zástupců reprezentativní kanceláře ZKL China office.
Jednalo se především o zástupce firem z oceláren a těžebních společností. Delegace si s velkým zájmem prohlédla prostory výrobní haly na velkorozměrová a speciální ložiska, dále pak nové prostory CSL, který má v současné době skladovací kapacitu více než 9,5 tisíce palet.
Ve výrobním závodě Hanušovice je zaujala výroba trubek pro automobilový průmysl jako možný další potenciál pro rozvoj na čínském trhu.
Delegace byla také seznámena s novým projektem, který byl vypracován na míru VUT v Brně pro ZKL. Tento projekt byl zákazníky vysoce oceněn. Dealeři i zákazníci si dále prohloubili své znalosti o výrobních možnostech ZKL, což se pozitivně odráží v nových obchodních příležitostech pro ZKL.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.