CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL se zúčastnilo první české podnikatelské mise do Tanzanie

Hospodářská komora České republiky uspořádala ve dnech 27.6 – 2. 7. ve spolupráci s českým zastupitelským úřadem v Addis Ababě podnikatelskou misi do Dar es Salaamu, hlavního města Tanzanie. Jednalo se o historicky první misi českých firem do tohoto teritoria, a to při příležitosti týdenního mezinárodního veletrhu Dar es Salaam International Trade Fair.

Společnost ZKL Bearings CZ a. s. se spolu s 11 dalšími českými podniky prezentovala v rámci českého stánku, který firmám poskytl tanzanský partner Tanzania House of Business. Při příležitosti veletrhu firmy navázaly prvotní kontakty. ZKL jednala s tanzanskou firmou, která má zájem o dodávky ložisek pro místní železnice i s dalšími potencionálními distributory. Věříme, že se tato možná spolupráce úspěšně rozvine.

Tanzanský trh s plnými 45 miliony obyvatel má do budoucna velký potenciál. Místní vláda vytvořila dobré podmínky pro zahraniční investory a vznikly také nové ekonomické zóny. Mezi hlavní investiční benefity Tanzanie patří politická stabilita, příznivá geografická poloha, daňová zvýhodnění, atraktivní fiskální režim, uzákoněná ochrana investic ve spojení s výbornou spoluprací s místními bankami a silnou podporou státních institucí.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.