CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Kvalitnější balení ložisek ZKL

ZKL se neustále snaží zvyšovat kvalitu nejen svých výrobků, ale i poskytovaných služeb. Na základě mnohých požadavků našich zákazníků týkajících se balení ložisek přistoupila firma ZKL k zajištění nových dřevěných beden, které budou použity pro všechna bandážovaná ložiska. Balení ložisek do beden bude realizováno přímo po ukončení výroby, aby nedocházelo k poškození nebo znečištění výrobků při převozu do skladu, apod. ZKL od kvalitnějšího balení ložisek očekává také zrychlení expedičních služeb.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.