CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Absolutní novinka v sortimentu ZKL

Společnost ZKL na základě častých požadavků zákazníků vyvinula první typy těsněných soudečkových ložisek. Těsněná soudečková ložiska jsou určena převážně pro aplikace, kde dochází ke zvýšenému znečištění nebo vlhkosti. Velkou přidanou hodnotou těsněných ložisek je prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně.V letošním roce plánuje koncern ZKL rozšíření sortimentu o další typy těsněných soudečkových ložisek.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.