CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Setkání autorizovaných distributorů ZKL

Ve dnech 12. - 13. května 2011 proběhla tradiční konference zástupců autorizovaných distributorů ZKL, pro kterou nám zázemí poskytl již potřetí hotel Kraví Hora v Bořeticích na jižní Moravě. Této akce se letos poprvé zúčastnili také zahraniční zástupci autorizovaných distributorů z Maďarka, Polska a Rakouska. Formální program setkání, ve kterém byly pracovníky ZKL prezentovány autorizovaným distributorům informace z oblasti prodeje ložisek, o postavení koncernu ZKL na trhu, či o stavu inovačního procesu v koncernu ZKL byl vyvážen odpolední neformální částí programu. Náročná úvodní část setkání byla zakončena závěrečnou diskuzí v rámci které zaznělo ze strany našich partnerů mnoho důležitých podnětů a informací, které pomohou k dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce. Neformální část konference, která se konala v blízkém vinném sklípku, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, se pak nesla v duchu neformálních diskuzí nad dalšími zajímavými projekty. I zde však byl dostatek prostoru i pro méně pracovních záležitosti a tak taneční parket nezůstal prázdný a u mikrofonu se tak vedle členů přítomné kapely vystřídali i lidé, od kterých by to možná nikdo neočekával. Letošní konference autorizovaných distributorů koncernu ZKL proběhla úspěšně a všichni zúčastnění si, jak doufáme, odnesli spoustu důležitých informací i dobrý pocit ze vzájemného setkání. Jsme rádi, náš nový koncernový slogan „Historie je základem současnosti a výzvou pro budoucnost.“, který nás provázel loňským setkáním, zafungoval v tom nejlepším smyslu slova, a proto se již nyní těšíme na další úspěšné setkání s našimi partnery v roce 2012. 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.