CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Personální změna

Dne 2. května 2011 nastoupil na nově otevřenou pozici Vedoucího personálního odboru pan Mgr. Martin Lutonský, který říká:

"Chtěl bych využít svých předchozích zkušeností v řízení lidských zdrojů k dotvoření  a optimalizování celkové koncernové personální strategie a tím přispět k bezproblémovému chodu personálních procesů v rámci celého koncernu."

                                                                                           Mgr. Martin Lutonský

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.