CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Recertifikace standardu Investors in People v koncernu ZKL

V červnu 2011 proběhne ve společnosti ZKL, a.s. recertifikační audit standardu Investors in People. Jedná se o jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance a napomáhá růstu jejich efektivity a konkurenceschopnosti. Tento certifikát jsme získali v červnu 2008, kdy proběhl úspěšný závěrečný audit projektu zavádění mezinárodního standardu Investors in People ve společnosti ZKL, a. s. Recertifikační audit standardu Investors in People bude realizován opětovně Mezinárodním centrem kvality se sídlem ve Velké Británii a je naplánován na červen letošního roku. Získání certifikátu IIP je pro naši společnost zárukou vysoké úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem podniku. 

 

V současné době probíhá intenzivní příprava na recertifikaci, která zahrnuje následující aktivity:

Připomenutí standardu IIP a včetně představení jeho vyšších forem, jako je Profilig, New Choice, Health and Wellbeing model 

Seznámení s výsledky dotazníkových šetření a pohovorů

Společné definování cílové vize  -  stav před recertifikací IIP

Revize akčního plánu, včetně definování konkrétních aktivit ke zlepšení a odpovědnosti za jejich realizaci.

 
 
Ing. Zuzana Fišerová

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.