CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Teambuilding managementu koncernu ZKL

Ve dnech 13. – 16. 1. 2010 se uskutečnil pravidelný teambuilding managementu koncernu ZKL. Jako každý rok byl samozřejmě i letošní teambuilding spojený s revizí stanovené strategie, hodnocením dosažených výsledků a vytyčením dalších cílů. Výkonní a odborní ředitelé ve svých předem připravených prezentacích nejen zhodnotili uplynulý rok, ale současně předložili své návrhy na zlepšení a plány do budoucna. Na závěr celého setkání byl přizván také PhDr. Ivan Fišera, který pomohl manažerům definovat  zejména krátkodobé cíle v rámci scénáře trvalého rozvoje celého koncernu ZKL.
A protože slovo „teambuilding“ znamená „budování týmu“, nebyly opomenuty ani tradiční outdoorové aktivity tentokrát ve formě sjezdového lyžování. Nutno ocenit všechny zúčastněné, kteří se i přes léta „lyžařské abstinence“ bravurně vypořádali i se závěrečným závodem ve slalomu.

V Brně 28. 2. 2010
vedoucí útvaru asistenta GŘ
 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.