CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Homologace ložisek ZKL v Argentině

TBA sken

Ve spolupráci se ZKL LATINOAMERICA, S. A., regionálním zastoupením koncernu ZKL pro jižní Ameriku byla v průběhu listopadu úspěšně ukončena homologace ZKL ložisek pro kolejová vozidla v Argentině.

Homologovaná ložiska PLC 510-21 absolvovala v náročných podmínkách požadovaných 200 000 km a od 16. 11. 2009 jsou schválena pro provoz na argentinských železnicích podle platných norem FA.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.