CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Setkání bývalých zaměstnanců ZKL

Ve spolupráci s Klubem důchodců ZETORÁK se ve středu 30. září 2009 ve výrobním závodě ZKL Brno, a.s. uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců koncernu ZKL zaměřené zejména na prohlídku závodu.

Bývalé zaměstnance přivítala Ing. Zuzana Fišerová, personální ředitelka koncernu ZKL, která je krátce seznámila se současnou situací koncernu ZKL a výkonný ředitel společnosti ZKL Brno, a.s. Ing. Michal Zafírelis, který informoval přítomné o strategických záměrech výrobního závodu. Následně měli účastníci setkání možnost shlédnout výrobu ložisek přímo v provozu, kterým je provedl a poskytl zasvěcený výklad pan Jaroslav Kalábek, zmocněnec pro jakost ZKL Brno, a.s. Mohlo by se zdát, že výroba ložisek pro tuto skupinu osob, nebude ničím novým. Vždyť většina účastníků exkurze v závodě strávila mnohdy i desítky let. Nicméně, stejně jako se neustále vyvíjí člověk, společnost a celý svět, tak se i ZKL přizpůsobuje trendům moderní doby. A tak pro všechny zúčastněné byla velkým zážitkem ukázka nejnovějších technologií, které byly v nedávné době pořízeny zejména k zajištění výroby kvalitnějších výrobků, kterými společnost ZKL uspokojuje i ty nejnáročnější zákazníky. Účastníci setkání měli také možnost shlédnout činnost expedice včetně balení ložisek. Celá exkurze byla ukončena vzájemnou diskusí a malým občerstvením.

Tímto děkujeme všem zúčastněným za jejich návštěvu a těšíme se na další setkání.

Koncern ZKL

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.