CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

INTERTRIBO

popiska pro tento obrázek

Ředitel společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Ing. Vladimír Zikmund se zúčastnil X. mezinárodního sympozia INTERTRIBO, které se konalo ve dnech 21. až 23. 10. 2009 v kongresovém centru Academia ve Staré Lesné na Slovensku.

Sympozium bylo připraveno Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku ve spolupráci s Mezinárodním tribologickým výborem v Londýně.

Odborný program byl rozdělen podle zaměření do 7 sekcí přednášek. V rámci sekce věnované firemním prezentacím měl Vladimír Zikmund přednášku Nová generace ložisek ZKL, která byla věnována ložiskům NEW FORCE a předpokladům pro stanovení vlastních koeficientů do výpočtů dynamické únosnosti a modifikované trvanlivosti podle normy ISO 281:2007.

Přednáška byla přijata se zájmem a vytvořila prostor pro řadu neformálních rozhovorů o možné spolupráci s dalšími přítomnými odborníky z oblasti tribologie, která je velmi blízká ložiskům.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.