CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

01.07.2020 - 14:42

Snahou ZKL Group je neustálé zlepšování servisu a podpory prodeje distributorům i koncovým zákazníkům a to přímo v regionu, ve kterém působí. Z těchto důvodů došlo během roku k posílení obchodní skupiny OS47 (Ruská federace, Ukrajina a bývalé postsovětské republiky) o pozici přímého zástupce ZKL na Ukrajině, kterým se v září 2019 stal Evgeniy Mochenko. Přímým zástupcem ZKL v Turecku byl nově s účinností od 1.6.2020 jmenován Sedat Dobruca, který tak doplnil tým obchodní skupiny OS43 (země Severní Evropy a Blízkého Východu).

18.06.2020 - 10:17

Vážení obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek,

v těchto dnech vyšlo nové 62. číslo časopisu Zetkalák, tradičního časopisu koncernu ZKL. Časopis si můžete přečíst či stáhnout na tomto odkazu:

http://www.zkl.cz/sites/default/files/media/zetkalak_62_cz.pdf

09.06.2020 - 08:55

Společnost ZKL osazuje svými speciálními a velkorozměrovými ložisky různé aplikace z různých průmyslových odvětví po celém světě. Jedním z posledních projektů, který byl realizován v Rusku, je uložení bubnu vakuového filtru na filtrování buničiny. Toto zařízení je jednou z klíčových technologií v papírenském průmyslu. Jedná se o statickou aplikaci, kdy se buben myčky otáčí rychlostí cca 3 – 4 ot./min. Během jedné otáčky dochází k vakuovému odfiltrování pevných částic z buničiny, které se následně propláchnou vodou, vysuší a jsou z filtrační tkaniny bubnu mechanicky odstraňovány.

20.05.2020 - 13:28

Společnost ZKL rozšiřuje sortiment hlavních ložisek do větrných elektráren. Aktuálně se jedná o elektrárnu s výkonem 2,0 MW, jejíž hlavní hřídel je uložen ve dvou soudečkových ložiscích 239/850 a 240/630. Po celém světě jsou nyní ložisky ZKL osazovány převodové větrné elektrárny s tzv. 3-bodovým, nebo 4-bodovým uložením a ZKL tak i nadále posiluje svou pozici významného dodavatele ložisek pro energetický průmysl.

 

06.05.2020 - 14:02

Společnost ZKL navázala v posledních 2 letech úzkou spolupráci s jedním z předních světových výrobců převodovek domíchávačů betonu. Tato spolupráce se zákazníkem umožňuje inovaci stávajících a vývoj nových typorozměrů soudečkových ložisek pro danou aplikaci. Jedním z hlavních znaků, který speciální ložiska pro převodovky domíchávačů na první pohled odlišuje od standardní produkce, je širší vnější kroužek. Ten je zapotřebí z důvodu zvýšené vzájemné naklopitelnosti kroužků ložiska, kdy nesouososti v uložení a průhyby při provozu způsobí vzájemné naklopení kroužků až 4°.

22.04.2020 - 12:46

Společnost ZKL rozšiřuje portfolio svých výrobků pro oblast větrné energetiky. Aktuálně jsou ve fázi prototypové výroby ložiska 240/850EW33MH pro 2,5 MW větrné elektrárny. Z Brna zamíří tato ložiska do Číny, kde budou osazeny na hlavní hřídeli větrných elektráren.

09.04.2020 - 09:02

Vážení obchodní partneři,
přejeme vám krásné Velikonoce!

I když budou letošní svátky odlišné od běžných velikonočních oslav, přejeme vám, ať je strávíte v pohodě a zejména ve zdraví v tom nejužším rodinném kruhu. Ať vás Velikonoce naplní optimismem a přinesou nám naději na brzkou lepší budoucnost.

Váš ZKL tým

31.03.2020 - 12:42

V dnešní době je čím dál větší důraz kladen na využívání principů řízení výroby dle standardů průmyslu 4.0. Jedním z takovýchto principů je také využívání digitalizace řízení výroby se systémem MES. Koncern ZKL nechce být v této oblasti pozadu, a tak byl ve společnosti ZKL Brno, a.s. spuštěn pilotní projekt, v rámci kterého byl zaveden automatický sběr dat z nejvíce vytížených strojů. Konkrétně se jedná o soustruhy a brusky pro výrobu velkorozměrových ložisek.

20.03.2020 - 12:08

V dnešní nelehké situaci způsobené šířící se nákazou koronaviru děláme vše pro to, abychom byli pro naše zákazníky spolehlivými partnery. Ve všech společnostech koncernu ZKL jsme proto nastavili preventivní opatření, která mají za cíl ochránit zdraví našich zaměstnanců a tak i fungování celé společnosti. Zdraví našich zaměstnanců je nám nade vše, proto situaci neustále monitorujeme, aktuální stav vyhodnocujeme a podnikáme rozhodnutí pro zlepšení situace.

04.03.2020 - 09:42

Přijďte nás navštívit na největší argentinský veletrh zemědělské techniky Expoagro, který se koná 10. - 13. března 2020. Zástupci naší pobočky ZKL Rodamientos SA se těší na Vaši návštěvu na stánku M07, stan II.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.