CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

22.10.2020 - 20:43

Významný distributor značky ZKL v Německu - společnost SGN Wälzlager GmbH – slaví v letošním roce 25 let své existence. Společnost založená v roce 1995 se postupem času vyvinula ve významného a spolehlivého partnera v oblasti průmyslu, obchodu a služeb.

09.10.2020 - 10:21

Koncern ZKL dokončil v září certifikaci inovovaného řešení nápravových válečkových ložisek typu WJ/WJP 130x240 pro nákladní vagony. Ložiska byla certifikována dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 podle požadavků TSI WAG Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ve znění Nařízení Komise (EU) č.1236/2013, č. 2015/924, č. 2019/776 a č. 2020/387 v souladu s harmonizovanou normou EN 12080:2017.

http://www.zkl.cz/sites/default/files/media/certifikat_tsi_cz.pdf

18.09.2020 - 14:56

9. - 11. září se v Argentině konala první on-line akce zemědělského průmyslu Expoagro Digital. Setkání uspořádal tradiční organizátor každoročního největšího veletrhu výrobců a dodavatelů agrárního sektoru s cílem pomoci těmto společnostem virtuální cestou seznámit veřejnost s jejich produkty, nabídkami a novinkami.

31.07.2020 - 14:27

Koncem měsíce opouští výrobní závod ZKL Brno čtveřice doposud největších axiálních soudečkových ložisek s označením 294/1000EM NF. Jedná se o nový typorozměr axiálního soudečkového ložiska s masivní mosaznou klecí, které je určeno do předehřívače vzduchu v tepelné elektrárně.

23.07.2020 - 13:06

S rostoucí poptávkou po velkorozměrových ložiscích pro větrnou energetiku rostou i požadavky na jejich výrobu, tedy technologické a personální zajištění. Koncern ZKL investuje každoročně do obnovy výrobních hal, modernizace a rozšíření strojového parku a provádí optimalizaci výrobních procesů. Po loňské úspěšné rekonstrukci a rozšíření kalírny následuje v letošním roce projekt vytvoření specializovaných pracovišť centrální soustružny a centrální brusírny pro kroužky velkorozměrových ložisek.

01.07.2020 - 14:42

Snahou ZKL Group je neustálé zlepšování servisu a podpory prodeje distributorům i koncovým zákazníkům a to přímo v regionu, ve kterém působí. Z těchto důvodů došlo během roku k posílení obchodní skupiny OS47 (Ruská federace, Ukrajina a bývalé postsovětské republiky) o pozici přímého zástupce ZKL na Ukrajině, kterým se v září 2019 stal Evgeniy Mochenko. Přímým zástupcem ZKL v Turecku byl nově s účinností od 1.6.2020 jmenován Sedat Dobruca, který tak doplnil tým obchodní skupiny OS43 (země Severní Evropy a Blízkého Východu).

18.06.2020 - 10:17

Vážení obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek,

v těchto dnech vyšlo nové 62. číslo časopisu Zetkalák, tradičního časopisu koncernu ZKL. Časopis si můžete přečíst či stáhnout na tomto odkazu:

http://www.zkl.cz/sites/default/files/media/zetkalak_62_cz.pdf

09.06.2020 - 08:55

Společnost ZKL osazuje svými speciálními a velkorozměrovými ložisky různé aplikace z různých průmyslových odvětví po celém světě. Jedním z posledních projektů, který byl realizován v Rusku, je uložení bubnu vakuového filtru na filtrování buničiny. Toto zařízení je jednou z klíčových technologií v papírenském průmyslu. Jedná se o statickou aplikaci, kdy se buben myčky otáčí rychlostí cca 3 – 4 ot./min. Během jedné otáčky dochází k vakuovému odfiltrování pevných částic z buničiny, které se následně propláchnou vodou, vysuší a jsou z filtrační tkaniny bubnu mechanicky odstraňovány.

20.05.2020 - 13:28

Společnost ZKL rozšiřuje sortiment hlavních ložisek do větrných elektráren. Aktuálně se jedná o elektrárnu s výkonem 2,0 MW, jejíž hlavní hřídel je uložen ve dvou soudečkových ložiscích 239/850 a 240/630. Po celém světě jsou nyní ložisky ZKL osazovány převodové větrné elektrárny s tzv. 3-bodovým, nebo 4-bodovým uložením a ZKL tak i nadále posiluje svou pozici významného dodavatele ložisek pro energetický průmysl.

 

06.05.2020 - 14:02

Společnost ZKL navázala v posledních 2 letech úzkou spolupráci s jedním z předních světových výrobců převodovek domíchávačů betonu. Tato spolupráce se zákazníkem umožňuje inovaci stávajících a vývoj nových typorozměrů soudečkových ložisek pro danou aplikaci. Jedním z hlavních znaků, který speciální ložiska pro převodovky domíchávačů na první pohled odlišuje od standardní produkce, je širší vnější kroužek. Ten je zapotřebí z důvodu zvýšené vzájemné naklopitelnosti kroužků ložiska, kdy nesouososti v uložení a průhyby při provozu způsobí vzájemné naklopení kroužků až 4°.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.